2-dňový seminár Stará Lesná

23.11.2023 (10:00) - 24.11.2023 (17:00)

Lektor: JUDr. Ondrej Repa, PhD., JUDr. Tomáš Palčík

Hotel Lesná ****, Stará Lesná

Cena: 228 € za dva dni bez ubytovania

Počet kreditov: 11

Témy:

  • Korupčná a ekonomická trestná činnosť z pohľadu prokurátora (zameranie na výkon správcovskej činnosti)
  • Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas (zmluvná pokuta, zodpovednosť v malom konkurze, náhrada škody, trestnoprávne následky)Viac informácií