Korupčná a ekonomická trestná činnosť z pohľadu prokurátora (zameranie na výkon správcovskej činnosti)

23.11.2023 (10:00-18:00)

Lektor: JUDr. Ondrej Repa, PhD.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR,
riaditeľ odboru ekonomickej kriminality

Hotel Lesná**** (Stará Lesná)

Cena: 126 EUR

Počet kreditov: 6

Harmonogram:

10:00 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 14:45 prednáška
14:45 – 15:00 coffeebreak
15:00 – 16:30 prednáška
16:30 – 16:35 krátka prestávka
16:40 – 18:00 prednáška a diskusia

Program:

  1. Úvod do problematiky (majetkové, hospodárske a korupčné trestné činy, ich právna úprava, páchatelia tejto kriminality, vývoj danej kriminality z pohľadu modus operandi, prezentácia kazuistiky).
  2. Dokazovanie ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti (problematika zaisťovacích úkonov, najmä prehliadok, výsluchov, listinných dôkazov, znalecké dokazovanie, využitie agenta, odposluchu, dokazovanie na súde).
  3. Postavenia správcu v trestnom konaní (možné procesné postavenia, procesné práva a povinnosti, mlčanlivosť v trestnom konaní, povinnosť oznámiť trestnú činnosť).
  4. Trestná zodpovednosť právnických osôb (právna úprava a aktuálna prax).
  5. Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty.
  6. Aktuálne trendy v páchaní predmetnej trestnej činnosti. Diskusia.


Viac informácií