Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

4.10.2023 - 28.10.2023

Lektor:

JUDr. Tomáš Palčík
JUDr. Ivana Križová Červenáková
JUDr. Tomáš Szalontay
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena:

Zľavnená cena 729 € za prihlásenie do 10.9.2023

Zľavnená cena 799 € za prihlásenie od 11.9. do 26.9.2023

Plná cena 829,85 € za prihlásenie po 26.9.2023

Prihláška na stiahnutie


Prihláška vo formáte PDF
 
Prihláška vo formáte DOC

Scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite e-mailom na adresu office@academiaiuris.sk

Školiaci plán na stiahnutie