Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

28.9.2022 - 22.10.2022

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík, JUDr. Ivana Križová Červenáková, Mgr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 825 € s DPH (687,50 € bez DPH).
Pri prihlásení do 16.9.2022 zľavnená cena 775 € s DPH (645,83 € bez DPH)

Prihláška na stiahnutie


Prihláška vo formáte PDF
 
Prihláška vo formáte DOC

Scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite e-mailom na adresu office@academiaiuris.sk