Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

12.4.2023 - 6.5.2023

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík, JUDr. Ivana Križová Červenáková, JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: Cena: 829,85 € s DPH (posledný deň na prihlásenie a úhradu poplatku je 11.4.2023)

Prihláška na stiahnutie


Prihláška vo formáte PDF
 
Prihláška vo formáte DOC

Scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite e-mailom na adresu office@academiaiuris.sk

Školiaci plán na stiahnutie