Odborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky

8.3.2023 - 1.4.2023

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík, JUDr. Ivana Križová Červenáková, Mgr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: Cena: 829,85 € s DPH (posledný deň na prihlásenie a úhradu poplatku je 8.3.2023)
Pri prihlásení do 28.2.2023 znížená cena: 799 € s DPH
Pri prihlásení do 31.1.2023 znížená cena: 719 € s DPH

Prihláška na stiahnutie


Prihláška vo formáte PDF
 
Prihláška vo formáte DOC

Scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite e-mailom na adresu office@academiaiuris.sk

Školiaci plán na stiahnutie