Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (všeobecne)

14.10.2022 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

Obsahové zameranie - ekonómia:

 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (všeobecne)
 • Predmet dane
 • Zdaniteľná osoba
 • Registračná povinnosť
 • Zrušenie registrácie
 • Dodanie tovaru/služby
 • Miesto dodania tovaru/služby
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a miesto dovozu tovaru
 • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
 • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daňová povinnosť pri dovoze tovaru
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie od dane