Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku

28.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Poradca v preventívnom konaní
  • Verejná preventívna reštrukturalizácia
  • Dočasná ochrana
  • Súd, správca, veritelia – veriteľský výbor
  • Verejný plán
  • Neverejná preventívna reštrukturalizácia
  • Osobitné procesné ustanovenia