Zodpovednosť za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu

27.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu