Schôdza veriteľov a veriteľský výbor

27.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Konverzia reštrukturalizácie na konkurz
  • Reštrukturalizačný plán - príprava a schvaľovanie
  • Potvrdenie reštrukturalizačného plánu.
  • Účinky súdom potvrdeného plánu a neúčinnosť plánu
  • Dozorná správa