Všeobecne o reštrukturalizačnom konaní

26.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Reštrukturalizačný posudok
  • Začatie reštrukturalizačného konania. Účinky
  • Povolenie reštrukturalizácie. Účinky
  • Dlžník, správca, veritelia a súd v reštrukturalizačnom konaní - osobitosti v ich postavení oproti konkurznému konaniu.
  • Dohľad správcu a súdu po povolení reštrukturalizácie
  • Prihlasovanie a popieranie pohľadávok v reštrukturalizácii
  • Prednostné pohľadávky