Odporovanie právnym úkonom dlžníka v konkurze podľa druhej a štvrtej časti ZKR

21.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Nariadenie Rady ES č. 848/2015 o insolvenčnom konaní (stručný prehľad často aplikovaných ustanovení)