Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (akcent na daňovníka v konkurze)

20.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Faktúra. Osoby povinné vyhotoviť faktúru. Lehoty na vyhotovenie faktúry. Obsah faktúry. Uchovávanie faktúr
  • Odpočítanie dane a odpočítanie dane so zameraním na odpočítanie dane daňovníka v konkurze
  • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie so zameraním na zdaňovacie obdobie daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz
  • Ostatné dane a miestne poplatky s akcentom na daňovníka v konkurze alebo reštrukturalizácii