Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (všeobecne)

20.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

  • Predmet dane.
  • Zdaniteľná osoba. Registračná povinnosť. Zrušenie registrácie
  • Dodanie tovaru/služby. Miesto dodania tovaru/služby.
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a miesto dovozu tovaru.
  • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daňová povinnosť pri dovoze tovaru.
  • Základ dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru
  • Oslobodenie od dane