Oddlženie podľa štvrtej časti ZKR

19.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom.
  • Pohľadávky vylúčené z uspokojenia.
  • Nedotknuté pohľadávky.
  • Nepostihnuteľná hodnota obydlia
  • Rozhodnutie o oddlžení.
  • Poctivý zámer
  • Splátkový kalendár