Povinnosti správcu voči zamestnancom úpadcu

14.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Mzdová agenda
  • Povinnosti správcu voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Garančné poistenie a nároky zamestnanca titulom garančného poistenia
  • Osobitosti pohľadávok voči dlžníkovi/úpadcovi titulom mzdových nárokov, daní a odvodov v konkurze a reštrukturalizícii
  • Špecifiká vedenia účtovníctva a komunikácie s orgánmi finančnej správy v malom konkurze