Rozvrh výťažku podľa druhej časti ZKR

14.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

  • Uspokojenie zabezpečených a nezabezpečených veriteľov.
  • Konečný rozvrh
  • Odmeňovanie správcu v konkurze
  • Súdny poplatok
  • Stručne o povinnostiach správcu po zrušení konkurzu (uzavretie účtovných kníh, účtovná závierka, daňové priznanie, archivácia, zoznam pohľadávok)