Veriteľské orgány v konkurze podľa druhej časti ZKR

13.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Zvolanie a konanie prvej schôdze veriteľov a ďalších schôdzí veriteľov
  • Veriteľský výbor (zloženie, kreovanie, hlasovanie, pôsobnosť)
  • Oprávnenia veriteľských orgánov.
  • Príslušný orgán, pokyny a odporúčania príslušného orgánu
  • Úkony podliehajúce schváleniu príslušným orgánom