Majetok podliehajúci konkurzu podľa druhej časti ZKR, jeho zisťovanie

13.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Vyhotovenie súpisu pre všeobecnú podstatu a oddelené podstaty, jeho vedenie, zverejnenie v Obchodnom vestníku a aktualizácia
  • Zápis spornému majetku do súpisu. Excindančná žaloba
  • Stručne o správe a speňažovaní majetku (spôsoby speňaženia)