Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (akcent na daňovníka v konkurze)

12.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Zisťovanie základu dane so zameraním na zisťovanie základe dane daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
  • Daňové priznanie k dani z príjmov a lehoty na podávanie daňového priznania
  • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podávanie daňového priznania danovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
  • Prevádzkovanie podniku počas konkurzu