Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (všeobecne)

12.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

  • Základné pojmy
  • Daň z príjmov fyzickej osoby
  • Predmet dane. Základ dane
  • Príjmy zo závislej činnosti.
  • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.
  • Príjmy z kapitálového majetku. Ostatné príjmy
  • Príjmy oslobodené od dane.
  • Nezdaniteľná časť základu dane
  • Odpisovanie hmotného majetku.