Pohľadávky v konkurze podľa druhej časti ZKR

7.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Prihlasovanie, zistenie/popieranie pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky.
  • Incidenčná žaloba
  • Pohľadávky proti podstate