Dôvody prerušenia/zastavenia konkurzného konania

7.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Vyhlásenie konkurzu
  • Účinky vyhlásenia konkurzu
  • Stručne o činnosti správcu po vyhlásení konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov