Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (všeobecne)

6.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

  • Predmet úpravy, všeobecné ustanovenia
  • Jednoduché účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo
  • Účtovné obdobie. Účtovné záznamy. Účtovná závierka
  • Učtovný doklad, účtovná osnova, účtovný rozvrh
  • Overovanie účtovnej závierky audítorom
  • Register účtovných závierok
  • Inventarizácia a inventúra