Správca

5.10.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • zoznam správcov, základné povinnosti, vylúčenie, mlčanlivosť,
  • zodpovednosť podľa z.č. 8/2005 Z.z
  • Kancelársky poriadok pre správcov. Register úpadcov
  • Dohľad Ministerstva spravodlivosti SR a dohľad súdu
  • Predbežný správca, správca v konkurze, správca v konaniach o oddlžení, správca v
  • reštrukturalizácii, dozorný správca - ustanovenie do funkcie, odvolanie, výmena