Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku, náležitosti reštrukturalizačného posudku

4.5.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - ekonómia:

  • Postup správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku, náležitosti reštrukturalizačného posudku
  • Zisťovanie finančnej a obchodnej situácie dlžníka
  • Finančno-ekonomické predpoklady pre odporúčanie reštrukturalizácie
  • Postup pri vypracovaní reštrukturalizačného plánu a náležitosti reštrukturalizačného plánu
  • Finančno-ekonomické predpoklady úspešnej reštrukturalizácie