Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (akcent na daňovníka v konkurze)

25.3.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - ekonómia:

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (akcent na daňovníka v konkurze)
  • Faktúra
  • Osoby povinné vyhotoviť faktúru
  • Lehoty na vyhotovenie faktúry.
  • Obsah faktúry
  • Uchovávanie faktúr
  • Odpočítanie dane a odpočítanie dane so zameraním na odpočítanie dane daňovníka v konkurze
  • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie so zameraním na zdaňovacie obdobie daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz.
  • Ostatné dane a miestne poplatky s akcentom na daňovníka v konkurze alebo reštrukturalizácii


Ak sa chcete registrovať na toto podujatie, musíte sa prihlásiť:

Nemáte ešte vytvorený účet?
Zaregistrujte sa!