Malý konkurz, konkurz po uložení trestu prepadnutia majetku

29.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Malý konkurz
  • Konkurz po uložení trestu prepadnutia majetku