Odporovanie právnym úkonom dlžníka v konkurze. Nariadenie o insolvenčnom konaní

28.4.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Odporovanie právnym úkonom dlžníka v konkurze podľa druhej a štvrtej časti ZKR
  • Nariadenie Rady ES č. 848/2015 o insolvenčnom konaní (stručný prehľad často aplikovaných ustanovení)