Konkurz podľa 4. časti ZKR

27.4.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Konkurz podľa štvrtej časti ZKR