Povinnosti správcu voči zamestnancom, sociálnej a zdravotnej poisťovni. Špecifiká vedenia účtovníctva v malom konkurze

27.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - ekonómia:

  • Povinnosti správcu voči zamestnancom úpadcu
  • Mzdová agenda
  • Povinnosti správcu voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni
  • Garančné poistenie a nároky zamestnanca titulom garančného poistenia.
  • Osobitosti pohľadávok voči dlžníkovi/úpadcovi titulom mzdových nárokov, daní a odvodov v konkurze a reštrukturalizácii
  • Špecifiká vedenia účtovníctva a komunikácie s orgánmi finančnej správy v malom konkurze