Oddlženie podľa 4. časti ZKR

18.3.2023 (13:00-17:00)

Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Oddlženie podľa štvrtej časti ZKR
  • Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom
  • Pohľadávky vylúčené z uspokojenia
  • Nedotknuté pohľadávky
  • Nepostihnuteľná hodnota obydlia
  • Rozhodnutie o oddlžení
  • Poctivý zámer
  • Splátkový kalendár


Ak sa chcete registrovať na toto podujatie, musíte sa prihlásiť:

Nemáte ešte vytvorený účet?
Zaregistrujte sa!