Majetok, jeho správa a speňažovanie v konkurze

20.4.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Majetok podliehajúci konkurzu podľa druhej časti ZKR, jeho zisťovanie
  • Vyhotovenie súpisu pre všeobecnú podstatu a oddelené podstaty, jeho vedenie, zverejnenie v Obchodnom vestníku a aktualizácia
  • Zápis sporného majetku do súpisu
  • Excindančná žaloba
  • Stručne o správe a speňažovaní majetku (spôsoby speňaženia)