Pohľadávky v konkurze

20.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Pohľadávky v konkurze podľa druhej časti ZKR
  • Prihlasovanie, zistenie/popieranie pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky
  • Incidenčná žaloba
  • Pohľadávky proti podstate