Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (akcent na daňovníka v konkurze)

21.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - ekonómia:

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (akcent na daňovníka v konkurze):
  • Zisťovanie základu dane so zameraním na zisťovanie základe dane daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
  • Daňové priznanie k dani z príjmov a lehoty na podávanie daňového priznania.
  • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podávanie daňového priznania daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
  • Prevádzkovanie podniku počas konkurzu