Reštrukturalizačné konanie - od posudku po prihlasovanie pohľadávok

20.10.2022 (08:30-12:30)

Lektor: Mgr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Všeobecne o reštrukturalizačnom konaní
  • Reštrukturalizačný posudok
  • Začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie
  • Účinky
  • Dlžník, správca, veritelia a súd v reštrukturalizačnom konaní - osobitosti v ich postavení oproti konkurznému konaniu
  • Dohľad správcu a súdu po povolení reštrukturalizácie
  • Prihlasovanie a popieranie pohľadávok v reštrukturalizácii
  • Prednostné pohľadávky