Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (všeobecne)

15.4.2023 (13:00-17:00)

Lektor: Ing. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - ekonómia:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (všeobecne)
 • Základné pojmy
 • Daň z príjmov fyzickej osoby
 • Predmet dane
 • Základ dane
 • Príjmy zo závislej činnosti
 • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 • Príjmy z kapitálového majetku
 • Ostatné príjmy
 • Príjmy oslobodené od dane
 • Nezdaniteľná časť základu dane
 • Odpisovanie hmotného majetku