Konkurz podľa 2. časti ZKR - od návrhu do vyhlásenia

14.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Konkurz podľa druhej časti ZKR
  • Návrh na vyhlásenie konkurzu - dlžnícky a veriteľský návrh
  • Začatie konkurzného konania
  • Účinky
  • Štádium pred vyhlásením konkurzu
  • Predbežný správca.
  • Poskytovanie súčinnosti predbežnému správcovi dlžníkom a tretími osobami