Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (všeobecne)

9.3.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

Obsahové zameranie - ekonómia:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (všeobecne):
 • Predmet úpravy, všeobecné ustanovenia
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Účtovné obdobie
 • Účtovné záznamy
 • Účtovná závierka
 • Účtovný doklad, účtovná osnova, účtovný rozvrh
 • Overovanie účtovnej závierky audítorom
 • Register účtovných závierok
 • Inventarizácia a inventúra


Ak sa chcete registrovať na toto podujatie, musíte sa prihlásiť:

Nemáte ešte vytvorený účet?
Zaregistrujte sa!