Základné povinnosti správcu, dohľad ministerstva. Register úpadcov

13.4.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Správca - zoznam správcov, základné povinnosti, vylúčenie, mlčanlivosť, zodpovednosť podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Kancelársky poriadok pre správcov
  • Register úpadcov
  • Dohľad Ministerstva spravodlivosti SR a dohľad súdu
  • Predbežný správca, správca v konkurze, správca v konaniach o oddlžení, správca v reštrukturalizácii, dozorný správca - ustanovenie do funkcie, odvolanie, výmena