Správca ako súdom ustanovený likvidátor

6.5.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

Obsahové zameranie - ekonómia:

  • Správca ako súdom ustanovený likvidátor
  • Ekonomické aspekty likvidácie
  • Majetkový substrát v dodatočnej likvidácii
  • Odmeňovanie likvidátora