Zodpovednosť za porušenie povinnosti podať návrh a zodpovednosť za škodu

6.5.2023 (08:30-12:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Zodpovednosť za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu