Zásadné zmeny v predpisoch insolvenčného práva (2.deň)

25.11.2022 (09:00-16:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík, JUDr. Tomáš Szalontay

Hotel Lesná**** (Stará Lesná)

Cena: 126€ s DPH (105€ bez DPH)

Počet kreditov: 5

V piatok 25. novembra 2022 pokračujeme v obľúbených správcovských seminároch v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej. Seminár bude orientovaný na zásadné zmeny v predpisoch insolvenčného práva, ktoré priniesol rok 2022. Témami Vás prevedú naši lektori JUDr. Tomáš Szalontay (advokát, správca) a JUDr. Tomáš Palčík (správca).

PROGRAM:

9:00 – 12:30
JUDr. Tomáš Szalontay a JUDr. Tomáš Palčík
  • Veriteľské orgány v insolvenčných procesoch – podrobná analýza jednotlivých ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä s ohľadom na zmeny účinné od 17.07.2022 (schôdza veriteľov, dočasný veriteľský výbor, veriteľský výbor).
12:30 – 13:00
obed

13:00 – 16:30
JUDr. Tomáš Szalontay a JUDr. Tomáš Palčík
  • Veriteľské orgány v insolvenčných procesoch – podrobný prehľad o veriteľských orgánoch v preventívnych konaniach podľa zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (informatívna schôdza, veriteľský výbor, schvaľovacia schôdza).

Všetky ostatné informácie získate kliknutím na tento link