Zásadné zmeny v predpisoch insolvenčného práva (dvojdňový seminár)

24.11.2022 (10:00) - 25.11.2022 (16:30)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík, JUDr. Tomáš Szalontay, Mgr. JUDr. Lucián Török

Hotel Lesná**** (Stará Lesná)

Cena: 228€ s DPH (190€ bez DPH)

Počet kreditov: 11

Vo štvrtok 24. novembra 2022 a v piatok 25. novembra 2022 pokračujeme v obľúbených dvojdňových správcovských seminároch v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej. Seminár bude orientovaný na zásadné zmeny v predpisoch insolvenčného práva, ktoré priniesol rok 2022. Témami Vás prevedú naši lektori Mgr. JUDr. Lucián Török (interný doktorand UPJŠ, bývalý vyšší súdny úradník konkurzného oddelenia), JUDr. Tomáš Szalontay (advokát, správca) a JUDr. Tomáš Palčík (správca).

PROGRAM:

1. deň (štvrtok 24. november 2022):

10:00 – 12:30
Mgr. JUDr. Lucián Török
 • Analýza prechodných ustanovení upravených v § 206n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na podklade modelových situácií.
 • Nová definícia platobnej neschopnosti a jej aplikácia v praxi – modelová situácia.
12:30 – 13:00
obed

13:00 – 15:00
Mgr. JUDr. Lucián Török
 • Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 17. júla 2022.
 • Schôdza veriteľov, veriteľský výbor, dočasný veriteľský výbor a videokonferencia (stručná analýza jednotlivých inštitútov v znení predpisov účinných od 17. júla 2022 z pohľadu súdu).
 • Rekodifikácia súkromného práva – aktuálny stav rekodifikačných prác smerujúcich k príprave návrhu nového Občianskeho zákonníka a Zákona o obchodných spoločnostiach. Priblíženie pripravovanej rekodifikácie s presahom do insolvenčného práva na Slovensku.
15:00 – 18:00
JUDr. Tomáš Szalontay a JUDr. Tomáš Palčík
 • Práva a povinnosti správcu – podrobný prehľad legislatívnych zmien v zákone č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisoch účinných od 17.07.2022 s ohľadom na práva a povinnosti správcu.
 • Špeciálny správca a špeciálna správcovská skúška.

2. deň (piatok 25. november 2022):

9:00 – 12:30
JUDr. Tomáš Szalontay a JUDr. Tomáš Palčík
 • Veriteľské orgány v insolvenčných procesoch – podrobná analýza jednotlivých ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä s ohľadom na zmeny účinné od 17.07.2022 (schôdza veriteľov, dočasný veriteľský výbor, veriteľský výbor).
12:30 – 13:00
obed

13:00 – 16:30
JUDr. Tomáš Szalontay a JUDr. Tomáš Palčík
 • Veriteľské orgány v insolvenčných procesoch – podrobný prehľad o veriteľských orgánoch v preventívnych konaniach podľa zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (informatívna schôdza, veriteľský výbor, schvaľovacia schôdza).

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE?

V prípade záujmu o ubytovanie v adult-friendly Hoteli Lesná**** z 24.11.2022 (štvrtok) na 25.11.2022 (piatok) kontaktujte priamo recepciu hotela telefonicky na 052/4761 000, 0910 998 827 alebo emailom na recepcia@hotellesna.sk. Pre získanie zvýhodnenej ceny nezabudnite uviesť, že ste klientom Academie iuris s.r.o. a zúčastňujete sa seminára pre správcov. K dispozícii sú dvojlôžkové izby Štandard a apartmány Superior Suite (podľa obsadenosti hotela) za zvýhodnenú cenu:

 • cena pri obsadení 1 osobou: 117 € s DPH
 • cena pri obsadení 2 osobami: 134 € s DPH (t.j. 67 € s DPH za osobu)
Kapacita hotela je obmedzená. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čím skôr.

Cena za ubytovanie zahŕňa: ubytovanie, štandardný check in: od 14:00 hod., štandardný check out: do 10:00 hod., parkovné, raňajky vo forme bufetu, 1x denne vstup do wellness centra a 15% zľavu z aktuálneho cenníka exkluzívnych L´Occitane masáži, vstup do fitness centra

Cena za ubytovanie nezahŕňa: miestny poplatok 1 €/osoba/noc, večeru (doplatok 25 €/osoba) Ubytovaným účastníkom odporúčame pri rezervácii ubytovania objednať aj VEČERU. Pre účastníkov seminára je v ponuke 4-chodové servírované menu (na výber zo 4 jedál) za zvýhodnenú cenu. V reštaurácii sú pre Vás pripravené tie najlepšie kulinárske špeciality a samotná večera je oslavou skvelého jedla, ktorá si vyžaduje formálne oblečenie, preto hotel hostí prosí o dodržiavanie dress code - „smart casual“ počas večere.

Všetky ostatné informácie získate kliknutím na tento link

Počet pridelených bodov MSSR: 6